Condom, Condomés, Gasconha La catedrala de Condom es un exemple remarcable de l'arquitèctura gotica occitana amb una nau unenca e larga, acostada...

read more